EMELIE WADSTRØM

My WordPress Blog

Teknologien endrer samfunnet!

Hver dag hører vi om teknologiutviklingen. Flere liker å kalle den for den 4 revolusjonen, og du som leser dette er en del av den teknologiske utviklingen! Ennå skal utviklingen ta mer over og utvikle seg til å bli større. Datamengden våre er blitt doblet. Det vil si at mengden av data som blir samlet inn om oss har økt, på grunn av økt involvering i hverdagen.

Innlegget tar for seg :

–      Digitalisering
–      Industry 4.0
–      Kunstig intelligens / AI
–      Maskinlæring
–      Bigdata
–      Deep learning

Bedrifter er kanskje de som er mest utsatt for den teknologiske utviklingen. Med positive konsekvenser som forenkling og minket transaksjonskostnader, og negative konsekvenser som at folk mister arbeidsplassen. Bedrifter har et behov for forståelse for teknologien og hvordan den kan brukes for forbedring, utvikling, og senket transaksjonskostnader.

Alle har ulike konsept. Derfor er viktigste er kanskje å forstå hvilken teknologi som er relevant, og hva digital omstilling skal bety for dere.

Evolusjon eller revolusjon?

Evolusjon er et  begrep som egner seg i biologien, og betyr endring i organismens bygning. Dette kan bidra til at arter endrer seg, nye arter kan oppstå og arter kan død. Dette vil si at det er for bedrifter som allerede har utnyttet seg av effekter gjennom lean og kontinuerlig forbedring.

Ved bruk av teknologisk integrasjon både horisontalt og vertikalt i verdikjeden skaper mulighet til utvinning av kostnad effektivitet, økt produktivitet, nye forretningsmodeller og plattformer internt for bedriften, og for kundene.

Tre tips til hvordan bedrifter kan håndtere digitale utfordringer :

1.     Digitale plattformer, for kommunikasjon om leveranse, bestillinger og etterspørsler via som for eksempel app, web, sensorer og maskiner.

2.    Droppshipping, er en forenklet distribusjonsmulighet som gir kunde direkte tilgang til produktet. Uten mellom distribusjon/flere leverandører ledd. Slik at produktet/tjenesten kommer direkte til kunden.

3.    Agil produksjon, tjenester og produkter som skal være skreddersydd til kunden. Men også budsjettvennlig. For eksempel produktpakker og tjenester som tilbys for ett geografisk området eller eget segment. Et annet eksempel kan være produkt av etterspørsel.

Kunstigintelligens /AI(Artificial intelligence)  

AI handler om hva slags oppgaver en maskin kan gjøre. Vi skiller mellom svak og generell AI. Svak AI er kunstig intelligens som roboter som spiller sjakk med oss og driver med bildegjenkjenning, dette er den vanligste formen som vi kjenner til i dag. Generell AI er systemer som vi kan trene opp til å til neste hva som helst. Eksempel automatisk robotchat og digitale regnskapsførere. Man kan stille seg hvordan disse maskinene klarer å jobbe slik, i noen tilfeller bedre enn mennesker. Dette er fordi disse maskinene jobber gjennom kognitiv resonnering og mønstergjenkjenning.

Maskinlæring

Er en form for kunstig intelligens. Det går ut på at maskiner selv kan skille mellom hva slags data som er viktig å lagre, og hva man kan se bort fra.

Maskinlæring er en prediksjon, statistikk er en forklaring.

Bedrifter bruker maskinlæring for å predikere hva som kan skje i fremtiden, i form av antagelser, beregninger basert på sannsynlighet. Maskinlæring kan også bli brukt til å finne kundeverdien, og inndeling av segment basert på salgsdata man inn fra maskinlæring.

Etter at vi har samlet inn data kan og fått inn store datasett kan vi kalle Bigdata. Kjennetegn på Bigdata er stort og komplekst.  På grunn av det er det laget egen teknologi verktøy som skal analysere disse settene. Fordeler med slike datasett er kvaliteten og sikkerheten. Selv om bigdata gir en verdifull innsikt til folk markedsførere, kan det oftes stilles spørsmål om det er juridisk korrekt eller etisk. (PWC Norge)

Deep learning er i slekt med maskinlæring, det går ut på å trene nevrale nettverk. For å forklare det enklere kan en forestille hvordan hjernen vår er bygget opp.  I hjernen vår finnes det millioner nerveceller som reagerer på sanseinntrykk som syn, lukt og lyd, sansene er koblet sammen med nervecellene og forteller kroppen vår, hvordan vi skal reagere på de ulike sansene.

Akkurat slik har det nevrale nettverket millioner av nevroner koblet sammen i forskjellige nettverk, og klarer å gjenkjenne forskjellige mønster i ulike datasett. Nevrale nettverk bruker eksempler på å lære, og vil naturligvis forbedre seg med flere eksempler, som fører til mer erfaring.


Bildet er tatt fra telenor, og viser hvordan et neveralt nettverk lærer forskjellen mellom ansikt og katter, ved hjelp av eksempler.

Det mest brukte eksempel er når et nevralt nettverk lærer seg hvordan et ansikt ser ut, ved hjelp av tusenvis av bilder av ansikt. En grunn til at man stadig har blitt mer obs på nevrale nettverk og deep learning akkurat i denne tidsperioden er fordi man endelig har klart å samle opp store nok datasett. Og ikke minst verktøy som kan håndtere store og komplekse datasett.

(Olsen 2018)

Skrevet av Sarah Khawar og Emelie Wadstrøm

Strategi- Veien vi velger for å nå våre mål!!

Så var vi kommet i gang med del 4 av digital markedsføring. Som vanlig med masse inspirasjon og flinke foreleser og gjesteforeleser.

I denne delen skal vi fokusere mye på strategier og analyser. Vi har fra før implementert google tagmanager og google analytics og vi skal i denne delen lære oss mere inngående om hvilke funksjoner vi kan bruke i disse systemene.
Vi skal å ta sertifiseringer i Advanced google analytics, google analytics for power users, introduksjon to data studio og Google digital garagje.

I dag har vi fått lære at foreleseren vår Anders er veldig glad i strategier. Noe vi har snakket en del om i dagens forelesing. På samme måte som Karl Philip tidligere i faget DIG 2102 hamret inn OKR i hodene våre kan det virke som foreleseren vår Anders skal få oss til å lære Alt om forskjellige strategier. Veldig spennende!

Men hva er egentlig en Strategi?

Strategi handler om hvordan du skal komme til en eller annen beslutning som påvirker fremtiden.

Det handler om å skape verdi og fange verdi. Anders kom med 11 forskjellige eksempler på hvordan man kan legge en strategisk plan for å nå sine mål. En av de modellene jeg liker best er den som egentlig passer best for en HR medarbeider og dekker alle de feltene som er viktige å se på fra et HR perspektiv i en bedrift.

Bilde fra forelesing

Her må bedriften gå igjennom vart enkelt felt i modellen og legge vekt på hva som er viktig og relevant.
Ved å velge en vei, velger du bort en annen.

Hvis en bedrift implementerer et nytt bookingsystem med la oss si Amadeus program- må man kanskje velge å ansette eller ut bilde flere ansatte med Amadeus kunnskap. Da må man kanskje velge bort tjenester gjennom å om-organisere tjenester, eller si opp ansatte fordi man trenger annen kompetanse.

Strategi sett fra mediebyråenes side.

Idag hadde vi gjesteforeleser Glenn Myklebust fra mediebyrået group M. Han holdt en bra presentasjon om hvordan strategier innom mediemarkedene ser ut. Han pratet om hvordan medieselskapene sine muligheter er å påvirke forbrukene positivt og negativt- men i store hele handler om å få forbrukene til å spandere penger.  

Han fortalte oss om strategien som Group M bruker. Den handler i korte drag om:

1. Forstå –  Hva er det vi vil oppnå, mål, forbruken, hvem, målgrupper, strategier
2. Prioritere- Hvem målgruppe skal vi velge- Noen må velges bort, man må alltid velge en vei å gå- ikke flere da blir det bare kaos.
3. Planlegge- hvordan komme dit? Analyser for hva som passer målgruppen
4. Gjennomføre.

Han pratet om at det er veldig enkelt å tenke “tunnel seende.” Eksempelvis hvis du skal lage en kampanje for Sas- er det logisk at man undersøker priser og avganger med Norwegian og Widerøe på samme eller lignende ruter. Men viktigheten kan ofte være å tenke bredere både demografisk og geografisk. Geografisk sett kanskje man lanserer en kampanje i Trondheim- med tilbud på billetter fra Trondheim til Oslo. Konkurrerende transport kan da være busser eller tog. Går det tog eller busser til Oslo- hva tidsmessig tjener kunden på- kan det blir et argument til å fange kunden? Eller demografisk- kanskje bedriften vill rette seg til kvinner ( mødrer ) i område, å reklamerer for 55 min tid for seg selv og en kopp kaffe ( som er flytiden ).

Glenn viste oss et diagram hvor du tydelig kan se norske forbrukeres digitale forbruk på forskjellige digitale plattformer. 2009 kom Iphone til Norske butikker- og sammenhengen mellom bruk av Iphone og andre plattformers nedgang merker seg ut. Før var reklame underholdning- nå blir det fort sett på som irritasjon eller tvang.

Han mener det er en sammenheng med statistikker fra Google som viser hvor mye vi kjeder oss. Gjennom å søke på ”kjeder seg” – viser tallene i 2018 at vi, søkte mye mindre på dette- enn vi gjort årene før. Noe som Glenn mener betyr at utvalget på våre telefoner tilfredsstiller oss store deler av dagen.
Det betyr å at vi mennesker er mye vanskeligere å fange- og ikke minst fange interessen til.

Effekten av reklame går ned og mediebyråene kjemper om oppmerksomheten med smart phones. Strategiene som mediebransjen benyttet seg av i gamle dager kunde brukes flere år på rad- nå kan dem kun brukes noen måneder for man må finne nye måter å fange kundene må.

“There is something very wrong and something very broken in the world of marketing at the moment and to have any hope of getting the benefits of the changing media landscape we are going to have to understand what is going on here,” Peter Field

Gulltaggen 2019

I dag har jeg vart så heldig til å få lov til å være med å på Gulltaggen.
Gulltaggen er årlig faglig konferanse innen Digital markedsføring. Det har blitt en arena for kompetanse og kunnskapsdeling for folk som jobber med digital markedsføring, kommunikasjon, kreativitet, innovasjon og ledelse.

Jeg hørte på flere forskjellige presentasjoner fra bland annet Snapchat, Facebook, spacemaker og andre selskaper som er svært oppdaterte på digitaliseringen i moden tid.

Hele dagen har vart inspirerende og jeg føler meg fylt av just inspirasjon og kunnskap, og tenkte jeg skulle dele noe av det jeg hørte her.

Programmet for dagen
Foto: Privat

Den første presentasjonen jeg hørte var veldig bra. Det var Isabell Ringnes fra Tenk.

Fokuset til Isabell handlet om teknologiens utvikling og kvinner sin rolle her. Hun var selv en av 80 studenter som tilbringer 3 måneder hos Nasa i sillcon valley. Her ble hun lært alt som er å læra om teknologi – og det ble starten på hennes reise innom just det digitale.  

Som sikkert både du og jeg har hørt før, nevnte Isabell og det at fremtiden spår at 40% av de bedrifter vi kjenner til i dag vil forsvinne men nyere tall viser og at

65% av dagens barnehagebarn kommer å jobbe ved jobber som ikke finnes 2019.

Verden har utviklet seg fortere de siste 20 årene – enn den gjort noensinne før.  “Internett har kommet for å bli ”  sa man på 2000 tallet. Ja det stemmer- men det er ikke teknologien som er utfordringen her fortsetter Isabell- det er menneskene bak den.

Isabelle Ringnes
Foto: Privat

Mangfold er nøkkelen!


Akkurat som vi kan lese i boken ”Ask, measure,  learn” skrevet av Dutta og Finger kan en enkel omgjøring av en setting eller et tankesett gjøre stor forskjell for å skape gevinster. Isabell er enig. Og hun mener mange bedrifter tenker:”Hvor mye vil det koste å implementere mangfold” isteden for å tenke langsiktig som

”Hvor mye vil det koste å IKKE implementere mangfold”

Vi vet av forskning på menneskers atferd at vi liker å ansette personale som er lik oss selv men Isabell mener vi må tenke utenfor boksen her og fokusere på disse tre punktene.

1. Klare å se hvert eneste talent i bedriften.

2. Rekryttere fra hele befolkningen.

3. Se til at produktene man skaper – har riktige effekter.

Kvinne i et mannsdominert yrke

Isabelle tok flere eksempler fra hennes fortid hvor kommentarer og beteende fra menn ikke alltid var like heldige. Å flere studier viser hvor langt ifra hverandre kvinner og menn er, lønnsmessig (ofte i lederposisjoner), autoritært og gjennom fordommer (kvinner skal være hjemme med barnet og får derfor ikke jobben)

Er gjenkjennings teknolgi smart?

De automatiske førerløse bilene er her. Men det tar tid å få på plass alt det praktiske og detaljer- detaljer som kan få katastrofale konsekvenser. Isabell gav oss et eksempel på gjenkjenningsteknologiens utfall.

Mange av disse digitale utviklerne er menn. Og hvordan vi kan vite det handler om utviklingen i flere apper som er konstruerte og kanskje kun testet på menn, og faktisk har fungert bedre på vita menn.  I løpet av dagen på gullruten fikk vi høre flere fall av som gjenspeiler det. Enten om det var en røst-gjenkjenning som gjorde det vanskeligere å registrere lysere røster eller noen av de apper man utviklede hvor du hadde mulighet å måle kolesterol, sukkerverdi, søvn etc. De var nok ikke testet på kvinner med både lysere røster og syklus en gang i måneden.

google+ hadde den omskrevne appen hvor man sammenlignet bilde tjenester av ansikter, som appen kategorisert i navn og her ble en svart man sammenlignet med en gorilla.  

Problemstilling: Hva om en av disse førerløse bilene havner i en situasjon hvor bilen i full fart kan svinge til venstre og drepe en hvit man som går over gaten og som ”bilen” gjenkjenner til 100%.

Eller svinge til høyre og drepe en svart man som ”bilen” gjenkjenner til 60%, som et menneske.

Det er SVÆRT viktige detaljer i programmeringen som må på plass i denne nye digitaliserte verden sa Isabell med kraft- og vi lyttet!!

Isabelle Ringnes holdt en så bra og inspirerende presentasjon at jeg nesten glemte drikke kaffen min. Men det var altså ikke kun Isabell som var på gulltaggen. Jeg rakk 7 presentasjoner til.

Både Josefine Billstrøm fra facebook og Steffen Rabben fra snapchat hadde bra innhold.

Steffen pratet om de forskjellige forretnings funksjonene snapchat har.

Steffen Rabben på Gulltoppen
Foto: Privat

Fun facts of Snapchat

*På nyttårsaften 2018 var snapchat den mest brukte appen i hele Norge .
*Snapchat har 2 miljoner daglige brukere.
*44% tar snapchat på flyplasser.

Han pratet om effekten av filter og hvordan bedriften benytter seg av reklame i en eller annen form i snapchat. Telenor, Freja og Lekerol er kun noen som har benyttet seg av den type reklame. Lekerol gikk opp 10%  i salg etter sin promotering på snapchat.

Coca cola spillet var og en smart ide – hvor du får opp en video på snap hvor du skal finne kola flasken i et rom, når du funnet den kan du legge inn svaret ditt på cocacola.no å være med i trekkingen av kinobilletter. Geniale salgstriks for å fange kunden inn i bedriftens system- sånn at du og kan sende ut tilbud og reklame per mail senere.

Hyperreality
Det mest sympatiske presentasjon jeg så i dag var Alysha Naples fra Tin drum. Hun pratet om Hyperreality.

Her gikk hun mer i dybden på at vi alle mennesker vil høre hjemme en plass. Vi vil høre til og passe inn- men langt fra alla finner en plass eller et sted å passe inn i.

Fremtiden handler om digitalisering- men hvem bestemmer reglene? Fordi vi mennesker ser etter regler, retnings linjer og vi er egentlig ganske desperate for å at ting skal fungere- men hvordan når vi er så forskjellige.

Hyperreality handler om at du får en ny arena å eksistere på. Det er en blanding av virkelighet og 3D- og du vet nesten ikke hva som er sant og hva som ikke er.

Se hva Alysha mener her:

Om det er sunt- det vet jeg ikke- men Alysha mener dette er fremtiden!!

Super dag på Gulltaggen, og det skal oppleves igjen neste år!!!

Da har vi lansert nettbutikken vår Golden candles!!

En fantastisk gøy og tidskrevende oppgave er nå ferdig!
Så hva har vi drevet med de siste 5 ukene egentlig? Jo vi har lært oss Shopify- med alt fra å kjøpe domene til å redigere, legge inn betalings linker og cookies.
Vi har lært hvor vanskelig det er å få følgere til å følge oss når vi promoterer nettsiden vår på sosiale medier.
Vi har fått sertifikat i facebook blueprint for å få penger til å promotere oss i en bredere målgruppe.
Vi har laget vår lanseringsstrategi i et presentasjons vennlig format i powerpoint, og lært redigeringsprogrammet Videoskribe.
Vi har og vart på skolen vi samarbeider med et par ganger for å ta bilder, hente produkter og lage intervjuer.

Vi kan stolte si at nettsiden vår Golden Candles er publisert!!!

Bilde: privat

For å oppsummere hele prosessen med å lage en nettbutikk er det kun et ord som passer- Spennende!!  Det var flere momenter vi gikk igjennom som jeg aldri vart innom før, og lærte masse av.
Det morsomste verktøyet vi har brukt er mailchimp som jeg har skrevet om før. Fantastisk mailprogram som er kjempe gøy å analysere for å få ut informasjon om vårt segment. Det har vi brukt for å følge med på kundene våre.


Resultatene etter vårt første nyhetsbrev var sendt ut var ganske skuffende. 11 av 22 personer åpnede det første nyhetsbrevet vårt, men kun 2 klikket videre.

Så å tenke innovativt være kreativ og finne arenaen for målgruppen har vi skjønt blir 3 viktige elementer for å fange kunden- og ikke minst få kunden til å bli!

Vi har prøvd å promotere oss en del på sosiale medier- men kunde ha promotert oss bedre. Instagram og Facebook er dem kanaler vi har brukt for å få potensielle kunder og følgere. Samme problem som i mailchimp dykket opp for oss i sosiale medier- vi ser at veldig mange er innom siden vår- kun noen få velger å følge oss.

Så få som 3 av 75 valgte å følge oss på instagram etter at vi begge promotert om ny nettbutikk og nytt konto.

Hvis vi hadde fortsatt med nettsiden ville promotering på sosiale medier vart vårt største fokus. Konkurranser på Instagram eller kampanjer på nettsiden, PR kupp, flere selgende bilder og mere informasjon om produsentene- altså ungdommen.

Eleven Ole sitter å teller tennbrikketter -også et produkt skolen selger. Bilde: privat

Våre besøk på skolen har vart interessante og lærerike. Både skolen og vi har syntes det vart gøy og spennende, og vi sammen hjulpet hverandre hvis vi trengt noe hjelp eller dem hatt lust til og komme med innspill. Skolen skal ta over nettsiden så snart vi er ferdig for å fortsette drive den på egen hånd- noe som har fått oss til å prøve lage den så profesjonelt som mulig.

Klasselærer Nina beregner fergen som skal være med å ferge stearinen til lysene som skal lages. Bilde: privat.

Siden vi var så heldige at ha prosjektet så nært påske- var påske tilbud hovedfokus av et av våre nyhetsbrev. I vår lanserings plan var et av punktene akkurat det. Vi rakk aldri lage noen konkurranse men sendte ut nyhetsbrev og tilbud. I nyhetsbrevet promoterte vi med at de første 15 kundene fikk 15% rabatt på første kjøpet sitt- og i løpet av 6 timer hadde vi faktisk fått igjennom 4 salg.

Påske tilbudet gikk og ut bare noen dager etter nyhetsbrevet. Vi prøvde en ny strategi her for å se om det var noen flere som klikket på linken vår når vi la med påskerabatt på 15%. Vi gikk da opp et klikk og hadde 3 klikk isteden for 2.
Konklussion: Vi må promotere mer.

OKR- Objektive Kee results har vart noe vi har jobbet etter. Et av våre OKR mål var å få igjennom 10 salg før innlevering av oppgaven- Vi hadde 4 salg i løpet av dag 1 så stoppet det opp – men etter en ny promoterings runda fikk vi igjennom de siste salgene. Mål 3 10/10 salg i OKR oppfylt!!!

Her er Sara og meg på skolen for å hente inspirerende produkter til et av våre tilbud på mail. Bilde privat.

Så til slutt- hadde jeg gjort det igjen? Ja absolutt!!! Veldig lærerikt og tidsmessig riktig og er glad jeg føler jeg sitter igjen med mye mere kunnskap enn for 5 uker siden!

Noen tips til deg som skal starte opp nettbutikk:

*Få opp lanserings siden så snart du bare kan– Jo flere e-post adresser du har til den faktiske nettsiden er ferdig- jo enklere er det å få inn kunder. Va proaktiv!!!!
*Sett av tid til å ta profesjonelle eller fine bilder. Bilder selger seg selv.
*Skriv ned alle idéer du har for nettsiden med en gang– og lagre arket. En idé som ikke passer idag- kanskje passer imorgen.

Vi nærmer oss!

Vi er et steg nærmere nettsiden vår og har nå vart og besøkt skolen vi skal samarbeide med. Vi har knipset oss bilder, å Sara og meg holdt et intervju med Lederen for klassen Ellen Marie.

Bilde privat

LYSENE.

Lysene som produseres er i alle ferger, og hele prosessen er ganske imponerende. Ungdommene støper og ferger og fryser og pakker disse lysene som de tar med hjem eller selger på messene som skolen har 2 ganger i året.

Bilde: Privat

.

Bilde Privat

Muligheten vil jo nå snart finnes for å få kjøpt disse stearin lysene på nett- så snart vi har fått nettsiden vår til å bli 100% ferdig. Legg gjerne inn e-post adressen din her- så får du mail så snart vi åpner siden online.

https://mailchi.mp/246ff1a03d66/httpsnorwegian-candlesmyshopifycomadmin?fbclid=IwAR2yXxRGOZcYgCbGk8xDBHc2fjgbmd29qv8eK3mBC6PVu_QhxHc5ASCY49s

Bilde: Privat

Vi er og på Instagram Golden.Candles og på
Facebook: https://www.facebook.com/golden.candels
https://mailchi.mp/246ff1a03d66/httpsnorwegian-candlesmyshopifycomadmin?fbclid=IwAR2yXxRGOZcYgCbGk8xDBHc2fjgbmd29qv8eK3mBC6PVu_QhxHc5ASCY49s

Utforske nye veier med Growth Marketing!

I dag hadde vi en spennende forelesing med gjesteforelesere Lars Bratsberg og Jonas Moe fra Inevo. Lars har de siste 8 årene jobbet for google i Hongkong og Jonas Moe jobber for Inevo. De holdt en interessant forelesing om Growth marketing.

Hva er da Groth marketing?
Groth marketing handler om å prøve nye veier- i dagens marked handler det kanskje ikke minst om å tørre prøve nye veier og ikke være redd for å feile. Fremtiden handler om mye vi ikke kan lese oss til eller spørre noen om. Noe som fungerte i går- fungere kanskje ikke I dag – å da må vi tenke kreativt, noe som kan være veldig vanskelig.

Lars Bratsberg kom med et eksempel som handlet om Houston airport. Alle reisende til flyplassen fikk en spørreundersøkelse i ettertid av reisen de skulle svare på. Å det viste seg at høgst på liste over negative effekter på flyplassen låg ventetiden på bagasje ved ankomst. Flyplassen la ned masse penger på å bygge om – uten noe videre forandret resultat. Så kom de på idéen om å flytte hele ankomst hallen 6 minutter lenger bort- å det dårlige tilbakemeldingene sluttet.
Poenget med historien er at vi må tenke nytt– å utenfor den vanlige boksen-

Å det er det som er growth marketing.

De store selskapene som Amazon, Google og Facebook feiler heile året.
Det er en grunn til at disse selskapene er så store som dem er i dag. Det handler om at de tørr å eksperimentere med nye kreative løsninger- mange idéer som ikke blir noe annet en noe kreativt imens andre idéer blir suksess for selskapene. Google eksperimenterer opp til 7000 ganger i året, med forskjellige idéer som har som mål å forbedre organisasjonen.

Together Everyone Achives More.

Sammensettingen av team er noe som kan forbedre det kreative i en bedrift. En ide kan være å sette sammen folk fra forskjellige avdelinger for å få en bredere forståelse. Du kan og prøve finne noen med personlighetstypene Analytiker, utvikler og designe- for å få frem flere forskjellige personligheter- noe som ofte skaper diskusjoner på flere plan- som ofte kan resultere i bedre og sterkere innovasjon.

Growth marketing transformation pyramid 

”Hvis du ikke har riktig tankesett vil heller ikke de andre klossene fungere.”

Denne transformasjons pyramiden handler om hvilke elementer som er nødvendige for å få Growth marketing å fungere.

Privat Bilde
  • Mindset- Den første delen i pyramiden handler om å legge alle idéer på bordet. Fra forskjellige avdelinger, personer, team.
  • Process- Her rangeres idéer fra best til mindre bra.
  • People- her kommer teamet man satt sammen inn, som beskriver eksperimentet, med punkter som -hva skal måles og hva vi tror resultatet blir. Her legger du inn ideen din i et skjema på nett som hjelper deg å se om produktet har en faktisk utførelseskraft.
  • Tactic- Hva type fremgangsmåte man har for å lykkes med målet sitt.

Når man er ferdig med eksperimentet må man ikke glemme å analysere hele prosjektet.

Følger du denne oppskriften er du er kanskje et godt skritt på veien til å lykkes eller til og med oppnå suksess!!

Hvordan kan vi analysere epost?

HI digital markedsføring er nå fokus på å lage vår egen nettbutikk. Vi skal lage en fungerende nettside hvor kunder kan få igjennom et faktisk kjøp.

Vi, som i jeg og min studiekamerat Sara Khawar , har bestemt oss før at selge lys- men ikke hva type lys som helst uten lys som er lagd av ungdommer som sliter litt med alt fra konsentrasjon til større utfordringer i hverdagen. Vi har valgt en videregående skole som har et mindre program for disse ungdommer hvor en av aktivitetene er å støpe lys som vi nå har lust å selge videre. Med riktig markedsføring, motivasjon og pris skal vi klare få igjennom minst et salg på vår egen nettside. Så hvordan lager man en nettbutikk og ikke minst

hvordan skal vi klare å få besøkere til siden vår?

På forelesing ida hadde vi besøk av Eivind og Even fra Inevo som gav oss masse informasjon om hvordan vanlig epost kan analyseres og gi oss mye informasjon om kundene som mottar våre mail. De mente at så mye som 30% av markedsføring bør bestå av epost.
Vi fikk så muligheten til å lage vårt eget nyhetsbrev som en test for å se hvor enkelt det var.

MAILCHIMP!

Jeg valgte å benytte meg av mailchimp som plattform. I mailchimp kan vi ikke bare sende ut nyhetsbrev- men og få informasjon om:

1. Hvor mange som lest eposten vi sender ut.

2. Hvor mange som ikke lest eposten.

3. Hvor mange som klikket seg videre på linkene på eposten.

4. Hvor mange salg i får gjennom nyhetsbrevet.

Det gjøres i mailchimp gjennom at du legger til google analytics – sammen vil disse to analytiske systemene gi deg masse informasjon om den eventuelle nyhetsbrevet/ salget/ kampanjen du promoterer. Even fra Inevo sa videre at forskning viser at epost er 40 ganger så effektivt for å skaffe seg nye kunder –i forhold til Facebook og Twitter eksempelvis- Så å læra sig markedsføring gjennom epost er ikke en dum ide altså.

MEN- det må gjøres på riktig måte- å få oppmerksomheten til en kunde /potensiell kunde som kanskje får 60 mail i innboksen sin daglig er ikke enkelt- og man må prøve å skille seg ut eller være tydelig. Under har jeg lagt ved noen tips som Even fra Inevo kom med i timen:

*Avsender skal være nettbutikken som sender ut tilbudet/ nyhetsbrevet i dette eksempel ”Golden candles.”
*Subject må være fangende- ex. ”Påskesalg” Kunden vet påsken er på vei og salg= rimeligere
*Teksten som vises i i den første raden i innboksen din må gjerne inneholde kort informasjon om hva som venter i mailen.

Se eksempel her:

Er Blockchain fremtiden?

Et høyt diskutert tema om dagen er Blockchain eller blokkjedeteknologi å noen vil si det er et gjennombrudd- å det største siden internett.

Men hva er egentlig Blockchain? I følge foreleseren vår Arne Krokan er Blockchain et digitalt verktøy som hjelper oss a sikkerhetsklarere dokumenter. La oss si du har kjøpt en ny leilighet og kontrakten du skal signere ligger digitalt i Blockchain. Da kan megler, bank – alle berørte parter- ha tilgang til det samme dokumentet med en gang det blir opprettet.  Eller som Wikipedia beskriver Blokchain

” En blokk inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og hash som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages. Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes hash.”

Det betyr at hver gang du gjør en forandring blir dokumentet identisk oppdatert hos alle parter og forandringen hamner i historikken, noe som gjør denne digitale tjenester til et av det sikreste verktøyet i verden i følge foreleser Arne Krokan. (Høyskolen Kristiania Jan 19)

Fordeler for forbrukene med Blokchain.

I praksis så gir Blokchain oss helt nye muligheter i forhold til informasjon, spesielt i utsatte lender. Med Blokkjedeteknologi fjernes mellomledd og transaksjonene blir færre, alt vil ta kortere tid og vi kan ha papirer på leiligheter i orden dagen etter overtagelse. (ved aksje leiligheter kan det ta flere mnd. 2019)

Det er tryggere en bankene, da det nesten er umulig å forandre historikken i alle dokumentene.       

I utsatte lender som ikke har tillit til banker og myndigheter vil dette være et stort steg i utviklingen,

fordi man vil klare hindre at informasjon ikke går tapt.
Til sist- redusering av avgifter. Vi betaler masse penger i dokumentavgifter og registreringsavgifter som med denne digitale løsningen forsvinner.

Negative sider med Blokchain handler om at vi igjen fjerner mellomledd og da og fysiske tjenester som bank, revisor og diverse poster i det offentlige, med andre ord- flere arbeidsplasser går tapt.

Obos er en av de Norske selskapene som har et pågående Pilot prosjekt med aksje leiligheter hvor man tester ut Blokchain. På spørsmål om negative effekter med jobber som går tapt svarer Vibeke Huynh fra Obos:

”vi må følge med i utviklingen og dette er fremtiden”

Vibeke mener videre at hun ikke tror det er noe som vil forandres over natten. Det vil ta tid for å se utviklingen på Blockchain i Norge.

https://www.tu.no/artikler/blockchain-teknologi-kan-brukes-mot-slaveri-men-vi-kjenner-ikke-alle-konsekvensene/451496

Big data

Big data er et begrep som brukes på internettet gjennom å analysere informasjon.

SNL definerer big data som følgende” Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.”

Det handler altså om at analysere informasjon på nett mere nøye for å eksempelvis klare markedsføre et produkt til et mere spesifikt segment.

Big data kjennetegnes ofte av de 3 V-ene.

Volume- mengden av data

Varity- Forskjellig data som er tilgjengelig fra forskjellige plattformer. Ex facebook og google.

Velocity- som betyr hastighet og handler om at informasjon er tilgjengelig fortere en før- noe som gjør at kvaliteten på analysen blir mere tidsriktig.

I følge en artikkel skrevet av Sigvald Sveinbjørnsson mener han man ha forståelse for kvantumet på internett. Det er kanskje ikke så enkelt å bare analysere en mengde data. I tillegg til at internettet er stort er det og en god del ustrukturert data. Eksempel på denne type data kan være regneark, dokumenter epost eller videos. Omfanget av ustrukturert data er mye større enn det strukturerte og kan ta lang tid å analysere. Han mener videre at vi heller ikke må glemme rask data. Vi produserer så mye data at nesten ikke organisasjoner selv alltid klarer holde styr på det.

Da kan vi tenke oss hvorfor Big data er noe organisasjoner begynner se etter. Big data hjelper oss at skille ut informasjon, som er fakta basert, fra større mengder- noe som i sin tur hjelper oss at få statistikker, markedsføring eller informasjon om spesifikke ting mer nøyaktig.

Tillit til plattformene

Tillit
Med dagens utvikling av nettbaserte produkter vil tillit til plattformene være viktig-og kanskje mer enn noensinne i fremtiden da utviklingen av nye produkter på nett stadig øker. Med tjenester som Uber og Airbnb er det ekstra viktig for forbrukeren at ha en tillit til at netthandelen eller tjenesten fungerer som det blir reklamert for. Hvis jeg leide ut leiligheten min gjennom Air bnb, ville jeg følt det som en risiko å leie ut til noen jeg ikke kjente,  i likhet med mange andre. Eksempelvis hvis leiligheten blir ødelagt eller noe forsvinner.  

Vi som er forbrukere av produktet må altså stole på og ha tillit til at ting er som det utgir seg for å være på nett, og hvis det ikke er- stole på at garantien eller forsikringen fungerer som den skal.
https://www.airbnb.no/info/guarantee

Hvordan skape tillit?
Men hvordan skal de nettbaserte selskapene klare å få nye forbrukere til å tørre eller stole på selskapet?

Det finnes flere typer tillit vi må se på når det kommer til de nettbaserte plattformene. Foreleser Arne Krokan mener det er tre typer som spiller inn for forbrukerens tillit.
En type tillit er kunnskap og kompetanse. Har Airbnb utdannede folk som lagd nettsiden og forsikrer forbrukeren om at kundeinformasjon blir trygt lagret?
Praktisk kunnskap – Stemmer kartene på nettsiden, avstanden målt riktig og riktig valuta er skrevet inn. Hvordan formidler Airbnb sin informasjon videre til nettbrukeren?
Kognitiv kunnskap – som kan opparbeides gjennom rykter eller venner. Resesjoner og omtaler fra andre brukere blir veldig relevant. Det er og lettere for oss at ta en beslutning som fører til handel når vi ser andre har ratet/ eller scoret høyt på et bestemt produkt

Omtaler fra andre”

er på forbrukerrådet sin liste over tips på hvordan du kan unngå nettsvindel, men og hjelp og støtte til beslutninger vi tar i den nettbaserte verden.


Hybridmodellen
Det er mye vanskeligere for selskaper som Airbnb og Uber å skape denne tilliten, når produktet kun er nettbasert.

Det er fortsatt en god del organisasjoner som både har nettbaserte produkter og fysisk kundekontakt og kallet hybridmodellen- eller hybrid handelen.
Charter bransjen  er et godt eksempel, da store deler av bransjen har utvidet sine produkter innom selskapet til flere nett produkter. Kunden bestemmer selv hvor, når og hvor mange dager man ønsker- og booker deretter på nett. Forskjellen her er at per dags dato kan du alltid ringe til en konsulent å få hjelp hvis noe ikke går som det skal- noe mange forbrukere mener er en trygghet i seg.

I følge Arne krokan sin bok, Det friksjonsfrie samfunn blir hybrid handel mer vanskelig fordi internett kan konkurrere ut veldig mange produkter som selges i butikk med betydelig lavere priser. Det blir et spørsmål om pris eller service for mange forbrukere, noen mener service er viktig  -men få til en pris av flere tusen kroner.

« Older posts

© 2019 EMELIE WADSTRØM

Theme by Anders NorenUp ↑