EMELIE WADSTRØM

My WordPress Blog

Er Blockchain fremtiden?

Et høyt diskutert tema om dagen er Blockchain eller blokkjedeteknologi å noen vil si det er et gjennombrudd- å det største siden internett.

Men hva er egentlig Blockchain? I følge foreleseren vår Arne Krokan er Blockchain et digitalt verktøy som hjelper oss a sikkerhetsklarere dokumenter. La oss si du har kjøpt en ny leilighet og kontrakten du skal signere ligger digitalt i Blockchain. Da kan megler, bank – alle berørte parter- ha tilgang til det samme dokumentet med en gang det blir opprettet.  Eller som Wikipedia beskriver Blokchain

” En blokk inneholder et sett transaksjoner samt tidsstempel og hash som sikrer at blokken ikke kan endres uten at det oppdages. Neste blokk inneholder lenke til den foregående og dennes hash.”

Det betyr at hver gang du gjør en forandring blir dokumentet identisk oppdatert hos alle parter og forandringen hamner i historikken, noe som gjør denne digitale tjenester til et av det sikreste verktøyet i verden i følge foreleser Arne Krokan. (Høyskolen Kristiania Jan 19)

Fordeler for forbrukene med Blokchain.

I praksis så gir Blokchain oss helt nye muligheter i forhold til informasjon, spesielt i utsatte lender. Med Blokkjedeteknologi fjernes mellomledd og transaksjonene blir færre, alt vil ta kortere tid og vi kan ha papirer på leiligheter i orden dagen etter overtagelse. (ved aksje leiligheter kan det ta flere mnd. 2019)

Det er tryggere en bankene, da det nesten er umulig å forandre historikken i alle dokumentene.       

I utsatte lender som ikke har tillit til banker og myndigheter vil dette være et stort steg i utviklingen,

fordi man vil klare hindre at informasjon ikke går tapt.
Til sist- redusering av avgifter. Vi betaler masse penger i dokumentavgifter og registreringsavgifter som med denne digitale løsningen forsvinner.

Negative sider med Blokchain handler om at vi igjen fjerner mellomledd og da og fysiske tjenester som bank, revisor og diverse poster i det offentlige, med andre ord- flere arbeidsplasser går tapt.

Obos er en av de Norske selskapene som har et pågående Pilot prosjekt med aksje leiligheter hvor man tester ut Blokchain. På spørsmål om negative effekter med jobber som går tapt svarer Vibeke Huynh fra Obos:

”vi må følge med i utviklingen og dette er fremtiden”

Vibeke mener videre at hun ikke tror det er noe som vil forandres over natten. Det vil ta tid for å se utviklingen på Blockchain i Norge.

https://www.tu.no/artikler/blockchain-teknologi-kan-brukes-mot-slaveri-men-vi-kjenner-ikke-alle-konsekvensene/451496

Big data

Big data er et begrep som brukes på internettet gjennom å analysere informasjon.

SNL definerer big data som følgende” Stordata, teknologi og analysemetodikk knyttet til datamengder som er for store, for mangeartede og for ustrukturerte til at man kan benytte tradisjonelle teknikker for å hente ut informasjon.”

Det handler altså om at analysere informasjon på nett mere nøye for å eksempelvis klare markedsføre et produkt til et mere spesifikt segment.

Big data kjennetegnes ofte av de 3 V-ene.

Volume- mengden av data

Varity- Forskjellig data som er tilgjengelig fra forskjellige plattformer. Ex facebook og google.

Velocity- som betyr hastighet og handler om at informasjon er tilgjengelig fortere en før- noe som gjør at kvaliteten på analysen blir mere tidsriktig.

I følge en artikkel skrevet av Sigvald Sveinbjørnsson mener han man ha forståelse for kvantumet på internett. Det er kanskje ikke så enkelt å bare analysere en mengde data. I tillegg til at internettet er stort er det og en god del ustrukturert data. Eksempel på denne type data kan være regneark, dokumenter epost eller videos. Omfanget av ustrukturert data er mye større enn det strukturerte og kan ta lang tid å analysere. Han mener videre at vi heller ikke må glemme rask data. Vi produserer så mye data at nesten ikke organisasjoner selv alltid klarer holde styr på det.

Da kan vi tenke oss hvorfor Big data er noe organisasjoner begynner se etter. Big data hjelper oss at skille ut informasjon, som er fakta basert, fra større mengder- noe som i sin tur hjelper oss at få statistikker, markedsføring eller informasjon om spesifikke ting mer nøyaktig.

4 IRL

Innovasjon, teknologi, kontinuerlige forandringer og den 4 industrielle revolusjonen er samtal og temaer som går igjen i dagens samfunn. Vi mennesker tenker kontinuerlig på hvordan vi kan effektivisere levemåten våres på- både fra organisasjons til det individuelle perspektivet.

For 10 år siden fantes ikke Snapchat, instagram, Siri eller tinder- og vi har ida veldig vanskelig å skjønne eller huske hvordan eller hva vi drev med på fritiden før.
I dag kan du utføre robotkirurgi på pasienter, eller ta en Drone taxi i Dubai. År 2020 sier den kinesiske regjeringa at 50% av alle nyproduserte biler vil være førerløse. Det er 1 år til.  ”Å ta bort sjåføren reduserer kostnadene til en bedrift med 50%” sier forleser Arne Krokan i timen som svar på mine funderinger om- hvorfor må vi gå så fort frem. Da skjønner man at det blir et spørsmål om kostnad for bedrifter. Tenk så mye penger en organisasjon kan spare. Ingen arbeidsgiver avgift, inga sykepenger skal utbetales og feriepenger til utbetaling forsvinner.

Men hva med taxi, buss eller lastebils sjåføren? Hva skal dem jobbe med når jobbene deres forsvinner til automatiserte kjøretøy? Mobilisering blir høyaktuelt. Å utnytte kompetanse en bedrift allerede besitter gjennom sine ansatte. Nye jobber vil dykke opp kanskje i samme bedrift eller andre bedrifter- jobber vi kanskje ikke kjenner til i dag.

Verden er i en forandring med en fart vi ikke sett før- og det gjelder for oss som er med på reisen å fokusere positivt!! Det vil være enkelt for noen- vanskelig for andre- men en sak er sikkert- det er ikke noen vei tilbake. Vi er i den 4 industrielle revolusjonen og det er teknologisk forandring som står på første plass!

Bilde: elenabs

© 2019 EMELIE WADSTRØM

Theme by Anders NorenUp ↑